Näin valmistaudut remonttiin ja asbestikartoitukseen.

Asbestipurku on osa turvallista remonttia - toimi näin, kun remontoit

Asbestipurku ja asbestikartoitus saattavat olla osa remonttia, jos suunnitelmissa on keittiöremontti, kylpyhuoneen saneeraus tai mikä tahansa muu remontti, jossa asunnon rakenteita puretaan. Myös lattiaparkettien vaihtamisen ja seinien purkamisen yhteydessä saattaa olla tarve miettiä asbestiasioita.

Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä isännöitsijään ja ilmoittaa hänelle, minkälainen remontti on suunnitelmissa. Isännöitsijä osaa kyllä kertoa, jos asbestikartoitus on tarpeen. Hän tietää taloyhtiösi asiat ja osaa kertoa tarkemmin, miten toimia.

Tutustu tarkemmin asbestiin

Asbestikartoitukseen ei tarvitse erikseen varautua - varaa vain aika

Asbestikartoituksessa asiantuntija ottaa asunnosta näytteitä, jotka toimitetaan laboratorioon tarkastettavaksi. Erilaisista materiaaleista otetaan omat näytteensä, kun on epäilys asbestista. Kokenut kartoittaja osaa ottaa näytteitä tarpeellisen määrä ja tunnistaa yleisimmät asbestipitoiset tuotteet ilman näytteenottoa. Näin kartoituksen hintakin pysyy maltillisena.

Asbestikartoitukseen ei tarvitse varautua mitenkään muuten kuin vastaamalla kartoittajan ennakkokysymyksiin, jotka koskevat esimerkiksi asunnon rakentamista ja remontointia. Huonekaluja ei tarvitse eikä kannata siirtää sivuun kartoittajaa varten – hän kyllä siirtää ne tarvittaessa.

Asbestihiukkaset ovat niin pieniä, ettei niitä näe silmällä. Siksi näytteet toimitetaan laboratorioon, jossa ne tutkitaan valomikroskoopilla ja elektronimikroskoopilla. Ainoastaan näin saadaan täysi varmuus asiasta.

Varaa asbestikartoitus

Asbestipurku tehdään, jos näytteistä löytyy asbestia

Jos näytteistä löytyy asbestia, on seuraavaksi vuorossa asbestipurku. Luotettava kartoittaja ilmoittaa asiasta asukkaalle tai remontoijalle mahdollisimman nopeasti. Hän myös neuvoo, miten sinun kannattaa toimia seuraavaksi ja ohjata ottamaan yhteyttä päteviin purkutyöfirmoihin. Lista luvan saaneista asbestipurkufirmoista löytyy Aluehallintoviraston sivuilta.

Asbestipurkutöiden päätteeksi suoritetaan vielä puhtausmittaus. Se tarkoittaa ilmasta otettavaa näytettä, jolla varmistetaan, että tila on puhdas ja siellä on turvallista olla. Kun puhtausmittaus on suoritettu hyväksytysti, sinä pääset remontoimaan turvallisesti tilassa, jossa ei ole asbestia.

Kysy lisää asbestikartoituksesta

Suojavarusteet näytteen ottamisessa

Remontointiohjeet

Olipa suunnitelmissa keittiöremontti, kylpyhuoneen saneeraus tai muu remontti, tässä kätevät toimintaohjeet avuksi.

1. Ilmoita remontista isännöitsijälle

Kun remontti on päätetty tehdä, ensimmäinen askel on ilmoittaa asiasta isännöitsijälle. Hän osaa kertoa, mitä pitää huomioida. Hän myös kertoo, jos asbestikartoitus pitää tehdä ennen remonttia.

2. Varaa asbestikartoitus

On hyvin todennäköistä, että asbestikartoitus pitää tehdä, jos olet remontoimassa. Toinen askel onkin ottaa yhteyttä asbestikartoittajaan. Varaa aika ja kerro hänelle, mitä olet remontoimassa. Kartoittaja kysyy tarvittavat lisätiedot. Sinun ei tarvitse valmistautua kartoitukseen millään tavalla, voit vain odottaa, että kartoittaja hoitaa työnsä.

3. Jos asbestia löytyy, se puretaan

Asbestikartoituksessa asunnosta otetaan näytteitä, jotka toimitetaan asbestilaboratorioon tutkittavaksi. Jos purettavista materiaaleista löytyy asbestia, ne pitää purkaa asunnosta ennen kuin remonttia voi jatkaa. Kartoittaja neuvoo sinulle luotettavat purkuyritykset.

4. Kun asbesti on purettu, voit alkaa remontoida

Kun asbestipurku on suoritettu, tehdään vielä pakollinen puhtausmittaus, joka kuuluu purkutyön laadun varmistukseen. Kun puhtausmittaus on hyväksytty, voi muuta remonttia jatkaa tiloissa turvallisesti.

Kiinnitä huomiota näihin kohteisiin

Rakennuksen ulkopuoli

Rakennuksen julkisivurakenteissa on käytetty useita erilaisia asbestipitoisia tuotteita. Tyypillisimpiä asbestia sisältäviä materiaaleja ovat mm. vanhat rappauspinnat, julkisivumaalit, julkisivulevyt, katteet ja tuulensuojalevyt. Kaikki purettavat rakenteet tulee kartoittaa ennen purkutöihin ryhtymistä.

Keittiö

Keittiössä asbestia voi olla mm. välitilalaatoitusten laasteissa, seinätasoitteissa ja lattian matoissa tai niiden kiinnitysaineissa. Muun näytteenottotarpeen kartoittaja pystyy arvioimaan kartoituskäynnillä.

Kylpyhuone

Kylpyhuoneessa tai vessassa asbestia voi olla mm. lattia- ja seinälaatoitusten yhteydessä tai lattioiden ja seinien muissa pintamateriaaleissa sekä niiden kiinnitysaineissa. Muun näytteenottotarpeen kartoittaja pystyy arvioimaan kartoituskäynnillä.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko kiinteistössä olla ja asua, jos siellä on asbestia?

Asunnossa tai muussa kiinteistössä voi olla ja asua, vaikka siellä olisi asbestia. Asbesti on aikoinaan ollut yleinen rakennusmateriaali, jota löytyy monista paikoista. Asbestista ei ole haittaa terveydelle, jos se on ehjässä muodossa.

Asbestista on haittaa ainoastaan silloin, kun sitä sisältävä materiaali rikkoutuu. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi remontointi tai rakenteiden purkaminen, jolloin asbestikuituja voi päästä vapautumaan ilmaan.

Aina kun kotiin tai kiinteistöön suunnitellaan remonttia, tulee varmistaa esimerkiksi isännöitsijältä, pitääkö asbestikartoitus tehdä.

Missä asbestia on?

Asbestia on käytetty monissa eri tiloissa ja pinta- sekä rakennusmateriaaleissa. Sitä voi löytyä useista erilaisista eristeistä, pinnoitteista, tasoitteista, laasteista ja levyistä. Useimmin sitä havaitaan putkien eristeissä, laatoitusten laasteissa, sementtilevyissä ja erilaisissa tasoitteissa.

Ilman kartoitusta on mahdotonta sanoa varmaksi, onko jossakin asbestia. Asbestia voi löytyä mistä tahansa kodin tilasta; niin keittiöstä kuin kylpyhuoneestakin. Remontoidessa onkin aina tehtävä asbestikartoitus ennen vuotta 1994 valmistuneisiin tiloihin.

Milloin asbestia on käytetty rakentamisessa?

Asbestia on käytetty jo antiikin aikana saviruukkujen vahvikkeena. Suomessa asbestia on käytetty rakentamiseen jo 1900-luvun alkupuoliskolta lähtien. Eniten asbestia käytettiin 1960- ja 1970-luvuilla.

Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vuoden 1994 alusta lähtien. Tämän jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä asbestia ei siis pitäisi olla.

Mistä löytää luotettavan asbestipurkuyrityksen?

Asbestipurkutöitä saavat tehdä vain asbestipurkutyöluvan saaneet yritykset. Ajantasaisen listan löydät Aluehallintoviraston sivuilta.

Suosituksia nopeista, pätevistä ja luotettavista yrityksistä kannattaa kysyä oman taloyhtiön isännöitsijältä tai esimerkiksi meiltä Asbesti.fi-sivustolla – suosittelemme mielellämme pätevää toimijaa! Meille on erityisen tärkeää tehdä asiat helpoksi kaikille kartoituksia ja asbestipurkutöitä tarvitseville. Siksi suosittelemme aina myös päteviä purkuyrityksiä, mikäli kartoitusvaiheessa on löydetty asbestia.

Miten asbestikartoitukseen pitää valmistautua?

Ei mitenkään. Riittää, että varaat ajan kartoitukselle ja vastaat kartoittajan kysymyksiin. Ennen kartoitusta sinulta saatetaan kysyä ennakkotietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asunnon rakennusvuosi ja milloin viimeksi asuntoa on remontoitu sekä tietysti tulevan remontin laajuus.

Huonekaluja tai tavaroita ei tarvitse siirtää. Kartoittaja siirtää tarvittaessa ne itse ja asettaa takaisin paikalleen.

Miten asbestinäytteitä tutkitaan?

Asbestikartoituksessa kartoittaja tarkastaa kaikki purettavat materiaalit ja ottaa asunnosta tarvittaessa asbestinäytteitä. Näytteet toimitetaan laboratorioon, jossa ne tutkitaan. Tutkimiseen käytetään valomikroskooppia ja/tai elektronimikroskooppia.

Valomikroskoopilla voidaan havaita asbestikuidut useista eri materiaaleista. Tarvittaessa käytetään elektronimikroskooppia, joka on paljon tarkempi kuin valomikroskooppi. Sen avulla nähdään hyvinkin pienet kuidut ja saadaan täysi varmuus, onko näytteessä asbestia vai ei.

Täytyykö asbesti hävittää kokonaan kodista?

Asbestia ei ole pakko hävittää tai purkaa asunnosta. Sitä saa olla, jos se on ehjässä muodossa. Ehjä asbesti ei aiheuta terveydelle haittaa. Jos esimerkiksi parketin alla on ehjä muovimatto, jossa on käytetty asbestia, sitä ei ole pakko purkaa. Asbestipurku suoritetaan ainoastaan, jos kyseinen muovimatto päätetään poistaa. Mikäli asbestipitoinen matto tai muu materiaali päätetään jättää paikoilleen ja se päällystetään, tulee tieto tästä välittää myös asunnon tai tilan tulevalle käyttäjälle.

Ketkä altistuvat asbestille?

Asbestille altistuvat nykyään lähinnä purkutyöntekijät sekä kartoittajat, jotka suorittavat purkutöitä tai ottavat asbestinäytteitä. He ovat kuitenkin varautuneet tarvittavilla suojavarusteilla.

Yksityishenkilöt eivät altistu asbestille, elleivät he vahingossa tai tarkoituksella ala purkaa tai rikkoa rakenteita, joissa on asbestia. Tällöin asbestipitoista pölyä pääsee ilmaan ja pahimmillaan leviämään myös naapuritiloihin. Asbestipurkutyöt tuleekin aina jättää luvan saaneille alan ammattilaisille.

Miten asbestilta voi suojautua?

Yksityishenkilöillä ei pitäisi olla tarvetta suojautua asbestilta, sillä asbestikuiduille altistuvat pääosin vain asbestipurkajat ja -kartoittajat materiaaleja rikottaessa. He käyttävät työssään asianmukaisia henkilösuojaimia, jotka estävät asbestikuitujen pääsyn hengitykseen. He myös estävät pölyn leviämisen työn aikana, käyttämällä oikeanlaisilla suodattimilla varustettuja alipaineistajia ja korkeapaineimureita.

Suojautumiseen käytetään aina vähintään P2-tason hengityssuojaimia, esimerkiksi näytteenotossa. Asbestipurkutöissä käytetään aina P3-suodattimilla varustettuja kokonaamarimaskeja, joissa on oma puhallinmoottori. Lisäksi asbestipurkajien suojavarustuksiin kuuluvat kertakäyttöhaalarit (hupulliset, pölynpitävät, kestävät), kertakäyttökäsineet ja turvasaappaat.

Mitä asbestikartoitus maksaa?

Asbestikartoituksen hinta riippuu näytteiden määrästä. Pienimuotoinen kartoitustyö maksaa tyypillisesti noin 100–200 euroa. Asbestinäytteiden tutkiminen akkreditoidussa laboratoriossa maksaa keskimäärin 100–150 euroa / näyte. Näytteiden määrä määrittelee siis usein kartoituksen hinnan.

Kokenut kartoittaja osaa tarvittaessa yhdistää vastaavanlaisia näytteitä ja ottaa niitä vain tarpeellisen määrän. Tällöin kartoituksen hinta on siis maltillisempi.

Usein näytteitä otetaan asunnosta vähintään 4-5 kappaletta. Tämä kuitenkin riippuu aina asunnon koosta ja remontin laajuudesta. Esimerkiksi pelkästään kylpyhuoneesta tulee tyypillisesti 2–3 asbestinäytettä riippuen siitä, mitä pintamateriaaleja on käytetty.

Asiakaspalvelua puhelimitse 0207300935