Mitä asbestinäytteelle tehdään laboratoriossa?

Asbesti on mineraali, jota käytettiin ennen paljon rakentamisessa

Asbesti on maaperästä louhittava kuitumainen mineraali, jota pidettiin ennen rakentamisen ihmeaineena. Se on paloturvallista, edullista, kestävää ja helppo työstää. Ilmaan päästessään kuidut ovat kuitenkin vaarallisia terveydelle.

Suomessa asbestia käytettiin paljon 1900-luvun alusta asti. Vilkkainta sen käyttö oli 1960- ja 1970-luvuilla. Kun asbestin terveyshaitat huomattiin, sen käyttö alkoi vähentyä. Vuodesta 1994 asti asbestin käyttö on ollut kiellettyä. Samana vuonna myös asbestikartoitukset tulivat pakollisiksi.

Nykyään asbestin käyttö on kielletty koko EU:n alueella. Asbestia saavat käsitellä vain erillisen asbestikoulutuksen saaneet henkilöt, jotka toimivat Aluehallintoviraston valtuuttamissa yrityksissä.

Mistä asbestia voi löytyä?

Asbestia on käytetty monissa tiloissa ja materiaaleissa. Sitä voi löytyä levyistä, liimoista, eristeistä, maaleista, laasteista ja pinnoitteista. Sitä on käytetty esimerkiksi muovimatoissa, seinien pinnoitteissa ja putkien eristeissä.

Etukäteen on mahdotonta sanoa varmaksi, onko vanhassa asunnossa asbestia. Siksi asbestikartoitus on tärkeä tehdä ennen remonttia, jos asunto on rakennettu ennen vuotta 1994.

Asbestikartoitus on saatettu tehdä asuntoon, jos sitä on remontoitu 1994 jälkeen. Isännöitsijä kuitenkin tietää parhaiten. Jos olet remontoimassa, sinun kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä oman taloyhtiösi isännöitsijään. Hän neuvoo eteenpäin myös asbestiasioissa.

Tutustu remontointiohjeisiin

Asbesti on ehjänä vaaratonta - pieniä hiukkasia ei pysty näkemään tai haistamaan

Asbestikuidut ovat niin pieniä, ettei niitä näe paljaalla silmällä. Niitä ei voi tunnistaa myöskään hajun perusteella. Ilmaan jouduttuaan ne leijailevat loputtomasti ja saattavat päätyä niitä hengittävien ihmisten elimistöön. Elimistöön jouduttuaan asbestikuidut voivat aiheuttaa erilaisia tulehduksia ja syöpää.

Ennen kuin asbesti kiellettiin vuonna 1994, sille altistuivat muun muassa henkilöt, jotka työskentelivät rakentamisessa, telakoilla ja autokorjaamoissa. Nykyään asbestille altistutaan pääosin korjausrakentamisessa ja huoltotöissä.

Kun asbesti on ehjässä muodossa esimerkiksi parketin alla vanhassa muovimatossa, se ei aiheuta haittoja. Vain rikkoutuessaan asbestia saattaa päätyä ilmaan, jolloin siitä voi olla haittaa terveydelle. Tämän takia asbestikartoitus ja turvallinen purku ovat tärkeitä remontoidessa, kun vanhoja rakenteita puretaan.

Lue lisää asbestikartoituksesta

Asbestipurkutöitä saa tehdä vain luvan saanut yritys

Kodin remontointi alkaa aina ilmoittamalla asiasta isännöitsijälle. Hän taas kertoo, jos ennen remonttia pitää tehdä asbestikartoitus. Kartoitus on helppo remontoijalle: pitää vain varata aika ja odottaa tuloksia. Jos näytteistä löytyy asbestia, seuraava vaihe on asbestipurku.

Asbestia saa purkaa vain sellainen henkilö, jolla on vaadittu pätevyys ja joka on on rekisteröity asbestipurkutyöluparekisteriin. Kun purkutyöt on tehty ja tila todettu asbestista puhtaaksi, voi remontointi jatkua asbestivapaassa asunnossa.

Tutustu asbestikartoitukseen

Asbestikuituja tremoliitissa
Asbestikuituja tremoliitissa
Asbestikuituja suurennettuna
Asbestilouhijat
Teollinen asbestilouhiminen alkoi vuonna 1878 Thetfordissa, Kanadassa.

Remontoimassa vanhaa kotia?

Miten minun tulee toimia?

Asbestikaivos Kanadassa
Asbestikaivos Kanadassa

Teemme luotettavia asbestikartoituksia

Lue lisää asbestikartoituksesta

Asbestikangasta (CC)

Usein kysytyt kysymykset

Voiko kiinteistössä olla ja asua, jos siellä on asbestia?

Asunnossa tai muussa kiinteistössä voi olla ja asua, vaikka siellä olisi asbestia. Asbesti on aikoinaan ollut yleinen rakennusmateriaali, jota löytyy monista paikoista. Asbestista ei ole haittaa terveydelle, jos se on ehjässä muodossa.

Asbestista on haittaa ainoastaan silloin, kun sitä sisältävä materiaali rikkoutuu. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi remontointi tai rakenteiden purkaminen, jolloin asbestikuituja voi päästä vapautumaan ilmaan.

Aina kun kotiin tai kiinteistöön suunnitellaan remonttia, tulee varmistaa esimerkiksi isännöitsijältä, pitääkö asbestikartoitus tehdä.

Missä asbestia on?

Asbestia on käytetty monissa eri tiloissa ja pinta- sekä rakennusmateriaaleissa. Sitä voi löytyä useista erilaisista eristeistä, pinnoitteista, tasoitteista, laasteista ja levyistä. Useimmin sitä havaitaan putkien eristeissä, laatoitusten laasteissa, sementtilevyissä ja erilaisissa tasoitteissa.

Ilman kartoitusta on mahdotonta sanoa varmaksi, onko jossakin asbestia. Asbestia voi löytyä mistä tahansa kodin tilasta; niin keittiöstä kuin kylpyhuoneestakin. Remontoidessa onkin aina tehtävä asbestikartoitus ennen vuotta 1994 valmistuneisiin tiloihin.

Milloin asbestia on käytetty rakentamisessa?

Asbestia on käytetty jo antiikin aikana saviruukkujen vahvikkeena. Suomessa asbestia on käytetty rakentamiseen jo 1900-luvun alkupuoliskolta lähtien. Eniten asbestia käytettiin 1960- ja 1970-luvuilla.

Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vuoden 1994 alusta lähtien. Tämän jälkeen rakennetuissa kiinteistöissä asbestia ei siis pitäisi olla.

Mistä löytää luotettavan asbestipurkuyrityksen?

Asbestipurkutöitä saavat tehdä vain asbestipurkutyöluvan saaneet yritykset. Ajantasaisen listan löydät Aluehallintoviraston sivuilta.

Suosituksia nopeista, pätevistä ja luotettavista yrityksistä kannattaa kysyä oman taloyhtiön isännöitsijältä tai esimerkiksi meiltä Asbesti.fi-sivustolla – suosittelemme mielellämme pätevää toimijaa! Meille on erityisen tärkeää tehdä asiat helpoksi kaikille kartoituksia ja asbestipurkutöitä tarvitseville. Siksi suosittelemme aina myös päteviä purkuyrityksiä, mikäli kartoitusvaiheessa on löydetty asbestia.

Miten asbestikartoitukseen pitää valmistautua?

Ei mitenkään. Riittää, että varaat ajan kartoitukselle ja vastaat kartoittajan kysymyksiin. Ennen kartoitusta sinulta saatetaan kysyä ennakkotietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi asunnon rakennusvuosi ja milloin viimeksi asuntoa on remontoitu sekä tietysti tulevan remontin laajuus.

Huonekaluja tai tavaroita ei tarvitse siirtää. Kartoittaja siirtää tarvittaessa ne itse ja asettaa takaisin paikalleen.

Miten asbestinäytteitä tutkitaan?

Asbestikartoituksessa kartoittaja tarkastaa kaikki purettavat materiaalit ja ottaa asunnosta tarvittaessa asbestinäytteitä. Näytteet toimitetaan laboratorioon, jossa ne tutkitaan. Tutkimiseen käytetään valomikroskooppia ja/tai elektronimikroskooppia.

Valomikroskoopilla voidaan havaita asbestikuidut useista eri materiaaleista. Tarvittaessa käytetään elektronimikroskooppia, joka on paljon tarkempi kuin valomikroskooppi. Sen avulla nähdään hyvinkin pienet kuidut ja saadaan täysi varmuus, onko näytteessä asbestia vai ei.

Täytyykö asbesti hävittää kokonaan kodista?

Asbestia ei ole pakko hävittää tai purkaa asunnosta. Sitä saa olla, jos se on ehjässä muodossa. Ehjä asbesti ei aiheuta terveydelle haittaa. Jos esimerkiksi parketin alla on ehjä muovimatto, jossa on käytetty asbestia, sitä ei ole pakko purkaa. Asbestipurku suoritetaan ainoastaan, jos kyseinen muovimatto päätetään poistaa. Mikäli asbestipitoinen matto tai muu materiaali päätetään jättää paikoilleen ja se päällystetään, tulee tieto tästä välittää myös asunnon tai tilan tulevalle käyttäjälle.

Ketkä altistuvat asbestille?

Asbestille altistuvat nykyään lähinnä purkutyöntekijät sekä kartoittajat, jotka suorittavat purkutöitä tai ottavat asbestinäytteitä. He ovat kuitenkin varautuneet tarvittavilla suojavarusteilla.

Yksityishenkilöt eivät altistu asbestille, elleivät he vahingossa tai tarkoituksella ala purkaa tai rikkoa rakenteita, joissa on asbestia. Tällöin asbestipitoista pölyä pääsee ilmaan ja pahimmillaan leviämään myös naapuritiloihin. Asbestipurkutyöt tuleekin aina jättää luvan saaneille alan ammattilaisille.

Miten asbestilta voi suojautua?

Yksityishenkilöillä ei pitäisi olla tarvetta suojautua asbestilta, sillä asbestikuiduille altistuvat pääosin vain asbestipurkajat ja -kartoittajat materiaaleja rikottaessa. He käyttävät työssään asianmukaisia henkilösuojaimia, jotka estävät asbestikuitujen pääsyn hengitykseen. He myös estävät pölyn leviämisen työn aikana, käyttämällä oikeanlaisilla suodattimilla varustettuja alipaineistajia ja korkeapaineimureita.

Suojautumiseen käytetään aina vähintään P2-tason hengityssuojaimia, esimerkiksi näytteenotossa. Asbestipurkutöissä käytetään aina P3-suodattimilla varustettuja kokonaamarimaskeja, joissa on oma puhallinmoottori. Lisäksi asbestipurkajien suojavarustuksiin kuuluvat kertakäyttöhaalarit (hupulliset, pölynpitävät, kestävät), kertakäyttökäsineet ja turvasaappaat.

Mitä asbestikartoitus maksaa?

Asbestikartoituksen hinta riippuu näytteiden määrästä. Pienimuotoinen kartoitustyö maksaa tyypillisesti noin 100–200 euroa. Asbestinäytteiden tutkiminen akkreditoidussa laboratoriossa maksaa keskimäärin 100–150 euroa / näyte. Näytteiden määrä määrittelee siis usein kartoituksen hinnan.

Kokenut kartoittaja osaa tarvittaessa yhdistää vastaavanlaisia näytteitä ja ottaa niitä vain tarpeellisen määrän. Tällöin kartoituksen hinta on siis maltillisempi.

Usein näytteitä otetaan asunnosta vähintään 4-5 kappaletta. Tämä kuitenkin riippuu aina asunnon koosta ja remontin laajuudesta. Esimerkiksi pelkästään kylpyhuoneesta tulee tyypillisesti 2–3 asbestinäytettä riippuen siitä, mitä pintamateriaaleja on käytetty.

Asiakaspalvelua puhelimitse 0207300935